Aj plán učiva od 12. 4.

Anglický jazyk od 29. 3.   Pomůcky
úterý   Bug café Kavárna broučků Kartičky s jídlem.
  Uč. str. 42 Rozhovor, poslech.  
    PS str. 42 cv. 2 Co máš rád/ráda k jídlu. .
středa   uč. str. 43 Nácvik písně.  
    PS str. 43    
pátek   uč. str. 44 Komiks  
    PS str. 44    

 

12.04.2021