AJ samostudium 1 (11.3.)

Uč. str. 35/8 vypracovat text: jaké věci se našly v kapsách pana X? (možné zaslat zpět pro kontrolu)

Pracovní sešit: dokončit str. 27 – 28

Opakovat slovní zásobu 3B (možné využít aplikace v mobilu Memrise nebo Duolingo)

13.03.2020