Anglický jazyk – plán učiva od 19. 4.

Anglický jazyk od 19. 4.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online uč. str. 44 Četba.  
  online uč. str. 45

Komiks – My friend is a monster

Poslech zde – https://www.youtube.com/watch?v=AlMhGBjy27g

 
  online PS str. 45, cv. 7

Seřadit věty.

Správné řešení:

Do you like ice cream?

Yes, Ido.

I like fish and chips.

I don´t like oranges.

What do you like for lunch?

 
středa

samostatná

práce

PS str. 45, cv. 8

Rozlušti.

Správné řešení:

1. I like pizza. 2. Fish and chips, please. 3. I´m hungry.

 
 

samostatná

práce

Obrázkový slovníček Děti obdržely ve škole – doplní si, vlepí do sešitu.  
         
pátek online Uč. str. 46 Opakování Sešit Aj.
  online PS str. 46, cv. 1

Uspořádej slova do skupin.

Správné řešení:

Body – head, leg, arm, hand, foot. Clothes – jeans, coat, shirt, hat, shoes. Food – chips salad, chicken, apple, burger.

 
  online

PS str. 46

cv. 2

Odpověz podle obrázku.

Správné řešení:

1., 4. No, it hasn´t. 2., 3. , 5. Yes, it has.

 

 

19.04.2021