Anglický jazyk – plán učiva od 6. dubna

Anglický jazyk od 6. 4.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online Hádací hra. Hláskování. Kartičky s oblečením před sebou.
online uč. str. 40 Četba¨- dvojice Mark a Sally  
  online uč. str. 41

Komiks – poslech.

Poslechni si a najdi důvod, proč se klauni zlobí.

Poslech zde:

https://www.youtube.com/watch?v=KQNi0Cs2lg0

Nová slovní zásoba:

Give the stupid mask to me! – Dej mně tu hloupou masku!

OK. Let´s find Wibble.

OK. Najděme Wibbla.

.
  samostatná práce.

PS str. 41

cv. 6

Odpovídej podle pravdy o sobě.  
středa

samostatná

práce

Obrázky s novou slovní zásobou. Vystřihni si a připrav na hodinu nebo nakresli kartičky podle přílohy v e- mailu. Příloha v e-mailu.
  samostatná práce PS str. 41, cv. 7  Nakresli, vybarvi a popiš své oblíbené oblečení.  
pátek online Rozhovor Rozhovor. Kartičky s oblečením.
  online Výklad Nová slovní zásoba. Kartičky s jídlem – opsat si název.
  online uč. str. 42

Poslech.

Poslech nahrávky zde:

https://www.youtube.com/watch?v=g31xXV_X27Q

 
  online

uč. str. 42

 

Rozhovor.

Objednání jídla.

Poslech zde:

https://www.youtube.com/watch?v=txx3lHg7W8o

 
  samostatná práce PS str. 42, cv. 1

Křížovku doplň.

Správné řešení:

1. pizza, 2. potatoes, 3. salad, 4. chicken, 5. chips, 6. sausages, 7. vegetables, 8. fish.

 

06.04.2021