Anglický jazyk – učivo 22. září

Anglický jazyk 

Hello. Hi. – pozdravy. 

Představujeme se. Seznamovací hra. 

 

 

20.09.2021