Anglický jazyk – učivo dne 20.3.

PLÁN UČIVA AJ  20. 3.
Anglický jazyk

I´ve got a new dollhouse – s. 40 – 41.

Slovní zásoba: dollhouse.

Jazykový celek: I´ve got … (Já mám …)

 

20.03.2023