Anglický jazyk učivo od 11. 1.

Anglický jazyk od 11. 1.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online

uč. str. 27

 

Komiks

Nová slovní zásoba.

Very funny! –Velmi legrrační!

I´m sorry! – To je mi líto!

something – něco

circus – cirkus

Poslechni si a najdi odpovědi na otázky.

Co našel Digger? Kam dojeli? Kde je asi Wibble?

Poslech zde (posunout na čas 44:07)

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0

Obrázek oblíbeného zpěváka nebo zpěvačky, popsat ústně obličej.
středa

samostatná

práce

PS str. 27,

cv. 7, 8.

cv. 7 – správné řešení Robot 3

cv. 8 – Nakresli obličej robota a napiš o něm.

 
pátek online Uč. str. 28

Nová slovní zásoba:

Family – rodina, mum – maminka, dad – tatínek, brother – bratr, sister – sestra, grandma – babička, grandad –dědeček.

Do sešitu napsat číslice 1 – 6, poslechnout si vyprávění o velké fotografii a zjistit, do jsou lidé na malé fotografii.

Poslech zde (posunout na čas 4:02)

https://www.youtube.com/watch?v=LrMYbhdIrss

Správné řešení: 1. grandma 2. sister 3. granddad  4. mum 5. brother, 6. dad.

Obrázek oblíbeného zpěváka nebo zpěvačky, popsat ústně obličej.
  online

PS. str. 28

cv. 1, 2

cv. 1 – namaluj obrázek své rodiny

cv. 2 – Správné řešení 1b, 2c, 3e, 4d, 5f, 6a.

 

11.01.2021