Anglický jazyk – učivo od 22. února

Anglický jazyk od 22. 2.  

Cvičení označená online vypracujeme společně

(jsou zde zapsaná pouze pro děti,

které nemohou být na online hodině),

cvičení označená jako samostatná práce

si děti vypracují samostatně doma.

Pomůcky
úterý online

uč. str. 36

 

Čtení.

(nové slovo – neck = krk)

Otázky a odpovědi.

Sešit Aj.
středa

samostatná

práce

PS str. 36,

cv. 5.

cv. 5 – přečti si text 1 a 2 a vyber správnou příšerku, o které se v textu píše.  
   

PS str. 37

cv. 8

cv. 8 – Nakresli příšerku a popiš ji.  
pátek online uč. str. 37 Číst.  
     

Komiks

Nová slovní zásoba.

a beautiful voice – půvabný hlas.

a lion tamer – krotitel lvů

stupid – hloupý

Come and see. – Přijďte navštívit.

a cage – klec.

Quick! This way! – Rychle! Tudy!

Poslechni si a najdi odpověď na otázku.

Jaký nápad měl Bunkum?

Poslech zde (posunout na čas 01:02)

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0

 

22.02.2021