Anglický jazyk učivo od 8. února

Anglický jazyk od 8. 2.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online

 PS str. 33

Quiz time

Opakování – 3. – 5. lekce. Hrací kostku např. ze hry Člověče nezlob se.
středa

samostatná

práce

Kvízový test ve Forms

Opakování – 3. – 5. lekce.

Vysvětlíme si předem na hodině. Přístupný bude od středy odpoledne do soboty.

 
pátek online Uč. str. 34

The body rap – nová slovní zásoba, části těla.

Head – hlava, foot – chodidlo, hand –ruka, arm – hlava, leg – noha.

Říkanka – poslech.

Poslech zde: (posunout na čas 56:20)

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0

  online

PS. str. 34

cv. 1,2

cv. 1 – popsat obrázek

cv. 2 – spojit věty, napsat obrázek k číslům

 

08.02.2021