Anglický jazyk – učivo ze dne 5. 11.

Anglický jazyk 2.r. Listopad: 1. týden    
pátek      
1 hodina

Hra

Opakování

Zopakovat pantomimicky pokyny:

Open/ close your book.

Come here.

Stand up. Sit down.

Clap your hands.

Count.

Draw a cat.

Listen.

Turn round.

Point to the door/ teacher…

Sing

Put on your hat.

Put your pen in your bag.

Look at me.

 

V kruhu – začínající žák si vybere jiného, osloví jej jménem a ptá se: Can you count?

Vybraný žák pantomimou předvede a odpoví:

Yes, I can. No, I can´t.

CD.
  Výklad

Na papír namalovat dva smajlíky –

veselý – happy a smutný – sad.

Říci o sobě I´m happy. Zeptat se dětí:

Are you happy or sad today?

 
 

PS str. 10, cv. 1

 

Prohlédnout si obrázek.

Zeptat se: Who is sad?

Lucy.

Why is sad?

Listen – CD 1.10

Odpověď: Lucy is sad because she canˇt dance.

Naučit slovíčko dance.

What´s the matter? – zjistit, zda děti pochopily, co to znamená

 
  PS, cv. 2, str. 10

Nácvik odpovědí Yes, I can. No, I can´t.

 

CD 1. 11

1. část nahrávky opakujeme

2. část děti reagují spontánně.

 
  Hra

V kruhu, doprostřed obrázky a dítě si vytáhne dvě kartičky a řekne I can skip but I canˇt run.

Není potřeba říkat pravdivé věty.

internet
  PS cv. 3, str. 10

Učitel ukáže obrázek Pat a podle tabulky začne větu I can … a děti doplní.

Pak další obrázkovou kartu a žáci říkají celou větu.

Neznají ještě he a she, použijí tedy jméno Pat can play football, Pat can´t draw a cat.

 

Ve dvojicích  – jeden řekne I can… a ostatní hádají dle tabulky, kdo to je.

 

What about you?

Na volný řádek zaznamenají sebe nebo jména libovolných kamarádů.¨

 

Plyšák.
   

02.11.2021