Bastet mezi námi

Domácí mazlíčci, přátelé, kamarádi to mohou a často i jsou zvířata, která máme doma.

O jejich i našich potřebách si společně povídáme.

Své zážitky s nimi děti vložily do velmi podařených příběhů, které psaly v hodinách slohu.

Ve výtvarné výchově jsme se více zaměřili na ztělesnění egyptské bohyně Bastet.

Ano, hádáte správně.

Objektem našeho výtvarného zájmu se stala kočka.

Děti při našich tvořeních, jak říkáme hodinám pracovních činností a výtvarné výchovy, velmi hezky pracují.

                                     

23.03.2017