Beseda nad knihou Petra Čecha – A

A jako první písmenko abeceda, A jako název autorské knihy Pavla Čecha.

Knihu plnou obrazů, knihu s vlastně žádným textem, ale přesto příběhem, knihu, kde téměř celou dobu figuruje jen diktátorské A, nám do hodiny českého jazyka přinesla ukázat paní knihovnice Mierzwová.  Čtení nám rozdělila záložkami do několika oddílů a my se zamýšleli nad tím, co co znamená, co vypovídají beze slov jednotlivé postavy, v jakém se ocitáme prostředí, jak by mohl děj pokračovat. Zároveň jsme využili školou nově koupeného vizualizéru a mohli jsme sledovat díky němu sledovat knihu i na interaktizsvní tabuli.  Za hodinu jsme zvládli knihu přečíst a diskutovat nad ní.

 

Na závěr děti dostaly alfa box, tedy box s písmeny dle abecedy a byly vyzvány, aby ke každému napsaly, co je v souvislosti s příběhem napadne. Všichni se snažili a zde je výsledek.

M. D.

21.06.2021