Beseda – Smysly zvířat

V pátek 2. 3.  měli žáci možnost vidět pořad environmentální výchovy Smysly zvířat. Tento audiovizuální program všem vysvětlil, jak dokonalé jsou smysly lidí, ale především zvířat. Děti zodpovídaly např. na tyto otázky – k čemu nám jsou smysly, jak podle nich fungují a následně už se zaposlouchaly do vyprávění odborníka. Začalo se od nejdůležitějšího smyslu, kterým je zrak. Žáci si názorně porovnali výkonnost zraku a rychlost reakce u nás lidí a u ptáků. U dalšího smyslu – sluch, který mají nejlépe vyvinuti noční ptáci, se všem předvedla sova pálená.  Vysvětlen byl i pojem echolokace a kdo ho používá. Zážitkem pro většinu však byl živý sklípkan, který se orientuje především dalším smyslem a to hmatem. Nesmíme opomenout ještě jednoho zajímavého návštěvníka – hroznýše. Na přítomné vyplazoval jazyk a tím se seznamoval. Pomáhá si totiž tzv. infračidly. Celý pořad byl provázen promítáním unikátních záběrů používání jednotlivých smyslů. Program byl pro všechny opravdovým zážitkem a každý se zde zajímavou formou mnoho dozvěděl.

02.03.2018