Centra aktivit v lednu

V lednu jsme měli centra aktivit zaměřené na životní prostředí. Žáci se naučili, co je potřeba k tomu, abychom snížili uhlíkovou stopu každého z nás. Jak moc jsou pro nás důležité stromy, a jak je důležité si v budoucnosti správně postavit své obydlí. Už ví, na co si při stavbě domu a jak snižovat výskyt oxidu uhličitého v ovzduší. Ví, co nám dává les, také co nám naopak nesvědčí. Co je to světelný smog a co je to velký a malý koloběh vody. Co je to globální oteplování a co může způsobit. Ví, že každý z nás může pro naši Zemi něco užitečného udělat. V objevech si žáci užili pokusy na vodu a vzduch. Mám radost, že dokázali spolupracovat, vzájemně si pomáhat a dokonce spolu bydlet v jedné vesničce, byť je v papírovém obydlí. V psaní se dokázali se domluvit na společném příběhu, který vypracovali ve skupince společně. Nejlépe povedené práce podle zadání si můžete přečíst v galerii. V matematice řešili slovní úlohu s rybičkami v akváriu. Ve čtení jsme pracovali společně a četli jsme si odbornou publikaci o životním prostředí vhodně upravenou pro žáky mladšího školního věku.

Lednová centra jsou za námi. Můžete se podívat na malé střípky toho, co jsem stihla vyfotit.

31.01.2023