Centra aktivit září

Tématem zářijových center aktivit byl podzim. Děti se dozvěděly, která zvířátka si dělají zásoby na zimu, která se připravují k zimnímu spánku, která opouštějí naši zem a cestují za teplem. Zkoumaly hálky a také je hledaly v okolí školy. Vytvořily myšlenkovou mapu na téma PODZIM. V ateliéru vytvořily domečky pro zvířátka z přírodnin. V matematice si procvičily prostředí Hejného matematiky.

30.10.2023