Černošický běh pomohl knihovně nakoupit knihy

Díky podzimnímu Černošickému běhu, jehož pořadatelé předali naší škole v říjnu dar 18.100,- Kč, mohla školní knihovna nakoupit o něco více titulů než v minulých letech. Částka je po půl roce již téměř vyčerpaná, zakoupilo se 92 knih a 58 časopisů. 65 knížek tvoří 3 tituly společného čtení pro 1. stupeň:

Hustej internet, kniha, která vtipnou formou provede čtenáře úskalími a nebezpečími, jež číhají na internetu na děti i dospělé, dále knihy Začarovaná třída a Vítej, Karle! od renomované autorky Ivony Březinové, od které v knihovně přibyly ještě knihy Řvi potichu, brácho a Útěk Kryšpína N. s tématem autismu a šikany. Také jsme mohli pokračovat v předplatném časopisů Raketa a komiksového Bublifuku (máme všechna čísla). Zakoupili jsme také výpravné knihy s výtvarnou tématikou: Jak se dělá galerie, Průvodce neklidným územím (na obou pracoval černošický výtvarník David Böhm) nebo Gombrichovy Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře a další tituly i pro starší čtenáře: 12x Shakespeare, Nová planeta, a také E-den či Život k sežrání od Mikäela Olliviera.

Oproti předchozím letům se díky novým prostorám, otevřeným přesně před rokem, stala knihovna součástí života školy a děti do ní rády a často chodí nejen o velké přestávce, ale také po vyučování. Půjčování je zdarma pro všechny žáky naší školy.

Část knihovního fondu – seznam publikací ve školní knihovně je on-line k dispozici na webu školy pod záložkou Knihovna.

Simona Kysilková Šnajperková

školní knihovnice

17.03.2017