ČJ 11. – 13. 3.

11. – 13. 3.
učebnice str. 35/ 2a), b) – opsat a do závorky vždy připojit správný tvar z b)
                 str. 37/cv. 8
                  str. 39/ cv. 2
                 str. 45/cv. 2
Pracovní sešit str. 23 – celá
Recitace první sloky básně Máj Karla Hynka Máchy:
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
10.03.2020