Čtenářská dílna

V pátek 3. 11., jsme navštívili školní knihovnu. Každý si vybral jednu knížku a tu si pak měl za úkol pročítat. Poté jsme si o knížkách povídali.

06.11.2023