Čtenářský deník

Přečtené knihy děti zaznamenávají do svého čtenářského deníku. U každého titulu je uveden název, autor, ilustrátor, hlavní postavy, stručný obsah v rozsahu minimálně 15-20 vět ( maximum není stanoveno), vlastní ilustrace a hodnocení knihy formou „smajlíku“.

Letos mají děti přečíst pět knih, z nichž jedna bude od autorky Ivony Březinové.

Rychlejší čtenáři knihomilové mohou deníčky předkládat častěji.

Termíny odevzdání deníku jsou: 15.10., 15.12., 15. 2., 15.4., 10.6.

Pokud den připadne na víkend, lze odevzdat den před či pracovní den těsně po.

V případě nemoci se deníček odevzdává po uzdravení.

17.10.2016