Den čarodějných účesů

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.

Školní parlament přišel s nápadem na Den čarodějných účesů a tak se i naše třída s nadšením zapojila.

               

02.05.2023