Den Země s organizací Trilopark

Den Země byl v naší škole realizován organizací Trilopark. Pro žáky byl připraven interaktivní program týkající se vývoje člověka na Zemi. Žáci odkrývali třímetrovou kostru dinosaura, vytvořili si odlitek vyhynulého živočicha, preparovali artefakt z kamene a vyslechli si poutavé vyprávění od expertů z Triloparku.

.

03.05.2022