Den Země s organizací Trilopark

Páteční Den Země byl v Mokropsech pro první až páté třídy realizován ve spolupráci s organizací  Trilopark. Pro žáky byl připraven interaktivní hodinový program týkající se vývoje života na Zemi. Pracovali pod vedením lektorů, paleontologů a pedagogů. Vystřídali se na čtyřech stanovištích. Odkrývali třímetrového dravého dinosaura, zhotovovali odlitky zkamenělin, preparovali z horniny mlže a lilijice, povídali si o zajímavých exponátech zkamenělin. Žáci byli v bezprostředním kontaktu s fosilními materiály i s jejich replikami, měli možnost si je osahat, vyslechnout zajímavé informace i vyzkoušet si práci paleontologů. Lektoři byli velmi vstřícní, ochotní a erudovaní. Děti program Triloparku zaujal, velmi pěkně spolupracovaly. Každý účastník programu si odnesl vlastnoručně vytvořený sádrový odlitek. Kdo chtěl mohl si zakoupit repliku dinosauří lebky, trilobita nebo amonita.
I když k nám bylo sluníčko svou přízní skoupé, program jsme zvládli zrealizovat venku.  Zúčastnilo se 20 tříd (přes 370 žáků) se svými třídními učitelkami. Žáci z Ukrajiny měli program od Triloparku zdarma.
Další část dopoledne byla v třídní režii.  Děti se věnovaly environmentálně zaměřeným aktivitám, někteří měli besedu ve sběrném dvoře. Ta byla také zajímavá a přínosná.
Myslím, že Den Země se vydařil.
Zemi máme jen jednu, přemýšlejme a važme si ji.
Mgr. Martina Václavková, koordinátor environmentálních aktivit
28.04.2022