Distanční výuka 1. 2. – 5. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
  1. 2. – 5. 2. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Opakování a procvičování koncovek podstatných jmen. Úvod do tématu slovesa. Na on-line  hodinu připravený pracovní sešit!!! 

Pracovní list v příloze 

Matematika 

Pracovní sešit Opice str. 7 (8) 

Oranžový – začátek. 

Pracovní list v příloze M+GEO 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Práce s daty- třídíme, vyhodnocujeme, tvoříme jednoduché přehledy a tabulky 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině 

Anglický jazyk 

ÚT – shrnutí látky 5.lekce (kontrola úkolu z min.týdne), komiks str.27 

ST – test z 5.lekce (velmi podobné věty těm v PS 25/3,26/5), 

Nově L 6 : uč.str.28 

ČT – 1.opsat slovíčka z Teams Unit 6 – Weather  a snažit se je také číst nahlas 

2. PS : celá str. 28  

Přírodověda 

Ekosystém pole.  

 Pracovní list a obrázky rostlin a zvířat.

Vlastivěda  Česká republika, pracovní list. 

 

Další informace: 

 

 

 

 

31.01.2021