Distanční výuka 12.-16.10.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 12.10. -16.10.2020
Třída:  7. B

 

Český jazyk

1.      https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny – zkuste dojít na úroveň 4

2.      https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek

3.      Korektura textu a větné členy – viz příloha

4.      Čtěte – v průběhu týdne se vám na stránkách třídy objeví seznam doporučené literatury a návod, jak správně vytvořit “čtenářský deník”

Matematika

Kvádr – viz příloha

1. Vlastnosti

2. Síť

3. Povrch

4. Objem

5. Procvičování převodů jednotek plochy  a objemu

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-objemu

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu

 

Anglický jazyk

·         Oddíl 1B  (A surprise for Smart Alec) v učebnici a v pracovním sešitě

·         učit se nepravidelná slovesa  + slovní zásoba 1. lekce (test 21.10.)

 

 

 

Německý j.

Španělský j.

Francouzský j.

Ruský j.

Švabíková -ŠPANĚLŠTINA – sčítání a odčítání do 20, časovat sloveso tener, slovíčka 0 a 1 lekce.Vše v učebnici. V pracovním sešitě str.7, cv.13,14

 

Přírodopis

 

Zdravím vás, přečtěte si a udělejte zápis do sešitu str. 18 a 19 – Rozmnožování a chov ryb.

Dále si prostudujte str. 14 a 15 a opět si udělejte zápis do sešitu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmQQeYWjsqo

Kdo neviděl video k rozmnožování ryb, tak si pustí

 

 

 

 

Dějepis

 

Prezentace – středověká společnost – projít a zápis.

 

 

Zeměpis

Mapy – základní informace – pracovní listy (přílohy) vytiskni, vyplň a pak nalep do sešitu nebo rovnou do sešitu vypracuj – práce s mapou a fantazii – při tvoření vlastních mapových značek

 

 

 

Fyzika

Prezentaci z minulé hodiny najdete na stránkách třídy nebo v Teams. Doplňte si do sešitu, co vám chybí.

 

Podívejte se na dokument: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150001-pohyb-a-rychlost/

 

Napište si do sešitu, co vás zaujalo.

 

Na prezenční hodinu fyziky ve škole si přineste autíčko nebo vláček na baterky. Alespoň jedno autíčko do skupiny 4 lidí. Domluvte se mezi sebou! Budeme dělat experiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2020