Distanční výuka 12. 4. – 16. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. 4. – 16. 4. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Opakování vyjmenovaných slov B, L, M. Koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, koncovky sloves v přítomném a budoucím čase. 

Pracovní sešit str. 24 

Učebnice str.116-119 

Během týdne budete psát diktát 26/123 

Matematika 

Opakování násobilky, násobení větších čísel, násobení v řádech stovek, písemné násobení. 

PS -Oranžový str. 15 dodělat 

Geometrie PS – Kočičky str. 1-5 

Na každou hodinu nosit pomůcky na geometrii. Ořezanou tužku, gumu, trojúhelník s ryskou, druhý trojúhelník, kružítko. Informaci o pomůckách máte již od minulého pondělí. 😊 

Během týdne budete psát pětiminutovky. 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Slovní úlohy a procvičování učiva 

Anglický jazyk 

L.8 : učeb.str.39,40. Prac.seš. str.38,39, dú : 40/7,8(z út na čt jako část přípravy na test) ČTVRTEK : test z 8.lekce 

 

Přírodověda 

Dokončení tématu ekosystém okolí lidských obydlí. 

 

Vlastivěda  Ústecký kraj 

 

Další informace: 

 

 

 

11.04.2021