Distanční výuka 18. 1. – 22. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. 1. – 22. 1. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 76-79, vzory rodu mužského, tvary slov a slova příbuzná, slovesné tvary jednoduché a složené 

PS str. 45, 46 na on-line 

Pracovní list v příloze 

Celý týden ústní zkoušení: pády, slovní druhy, vyjmenovaná slova, rody, vzory – podstatná jména, slovesa- osoby, časy, čísla 

Matematika 

M – opakování početních operací, jednotky času, geometrie – opakování rýsování útvarů v rovině 

Opice- str. 5 dodělat, str. 6, 7 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka– Soubory – výukové materiály 

          – tento týden geometrie- připravte si rýsovací pomůcky 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině 

Anglický jazyk 

ÚT, ST : online výuka : 1.oprava testu ze 4.lekce, 2. Přít.čas průběhový : 

Učeb.str.24,25 PS : část cv.4 str.25 

ČT- dopiš všechna slovíčka ze Souborů v Teams z 5.lekce, snaž se je naučitPrac.sešit : 24/2 25/3,4 

 

Přírodověda 

Vlastnosti látek str. 34, 35 

Čtvrtek – společná hodina pro všechny 

Pátek procvičení 

 

Vlastivěda 

První Habsburkové na českém trůně, Rudolf II. Str. 41, 42 

Čtvrtek – společná hodina pro všechny 

Pátek procvičení 

 

Další informace: 

 

VV – zima a zimní krajina – Inspiraci naleznete na stránkách školy (pod vaší třídou). Termín odevzdání do 22. 1. 2021 na e-mail: mcimlerova@zscernos.cz 

 

 

 

17.01.2021