Distanční výuka 2. 11. – 6. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 11. – 6. 11. 2020

Třída:  4. A

 

 

Český jazyk

 

ČESKÝ JAZYK – 3. PRACOVNÍ LIST (učebnice 46 – 49)

Vzory podstatných jmen rodu středního, koncovky podstatných jmen

pracovní sešit str. 27 – 30 při on-line hodinách

Matematika

MATEMATIKA 3. pracovní list – převody jednotek délky

GEOMETRIE pracovní list 2 – Symboly, bod, přímka, úsečka, polopřímka, rýsování kolmic, rýsování rovnoběžek

pracovní sešit Opice str. 20-22 při on-line hodinách (po, út, st)

pracovní sešit Oranžový str. 24, 25 při on-line hodinách (čt, pá)

Připravte si potřeby na geometrii: tužka, 2 trojúhelníky, kružítko, guma

MIND- aktivní účast na on-line hodinách

– prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po

ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály

Anglický jazyk

 

Út+St: online výuka : učeb.str. 9,10,11, připomenutí básničky z učeb.str.6 – naučit se do út 10.11.zpaměti, bude zkoušeno na známky

Čt :slovíčka z učeb.str.11- zapsat do slovníčku,co se nestihlo při online výuce (slova z horního obrázku a předložky v červeném rámečku),vyslovit je nahlas a procvičit pomocí zábavných cvičení na internetu (více v emailu v pondělí), prac.sešit : vše na str. 10

Přírodověda

 

Ekosystém les od str. 18 v učebnici

Vlastivěda

 

Vznik českého státu, první Přemyslovci. Uč. Str. 16

Výchovy a volitelné předměty

 

Další informace:

 

Pracovní listy ČJ, M, GEOMETRIE odevzdat nejpozději do 11.11. 2020 do školy na vrátnici do krabice označené 4. A

 

 

01.11.2020