Distanční výuka 25. 1. – 28. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. 1. – 28. 1. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Procvičování řazení podstatných jmen ke vzorům, koncovky podstatných jmen. Pracovní list je nahraný v příloze. 

Pracovní sešit str. 47, 48 na on-line hodinách. Připomínám všem, že ve vrátnici ve škole jsou nové pracsešity. 

Matematika 

Tento týden dopočítáme úlohy v Oranžovém sešitě.  

Pracovní listy jsou nahrané v příloze. 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Dělení přirozených čísel 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině 

          – 27.1. nebude probíhat online hodina- žáci budou mít připravený pracovní list ve Forms– a ten se jim otevře v době hodiny, kterou by měli mít. Po hodině se zase uzamkne – pak nebude možnost list odevzdat. Vše ukážu a připomenu na úterní hodině.  

Anglický jazyk 

ÚT,ST : online : přítom.čas průběhový, dopis z dovolené : učeb.str.26,27  

PS : kontrola  – str.25 

ČT : PS : str.26-celá, 27/ 

 

Přírodověda 

Začneme téma Ekosystém pole. 

 

Vlastivěda 

Probereme poslední kapitolu z červené učebnice: Renesance 

Všichni si najděte modré učebnice 

 

Další informace:  V pondělí se všichni připojí na vlastivědu a přírodovědu. Ve čtvrtek se také připojíte všichni. Poslední hodina je třídnická hodina, takže proto se připojujete v pondělí na VL, Pří. 

24.01.2021