Distanční výuka 29. 3. – 31. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 3. – 31. 3. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Pracovní sešit 8/20, 11/21, 3/22 

Učebnice: 112 – 115 

Pracovní listy, procvičování podmětu všichni, lidé, děti, opakování vyjmenovaných slov po L. Slova znát pamětně- nezapomínat :) 

 

Matematika 

Procvičování pamětného násobení s rozkladem, násobení čísel končících nulami, slovní úlohy 

všichni pečlivě propočítají násobilku na archu pro rychlých 5 minut

PS str. 22 

ve středu od 10:00 kvízová hodina pro všechny 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jízdní řády  

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině-  

             Zadání i s instrukcemi najdou žáci v Zadání v Teams 

          – 31.3. nebude probíhat online hodina- žáci budou mít připravený pracovní list ve Forms– a ten se jim otevře v době hodiny, kterou by měli mít. Po hodině se zase uzamkne – pak nebude možnost list odevzdat. Vše ukážu a připomenu na úterní hodině. 

 

Anglický jazyk 

ÚT : shrnutí látky 7.lekce : kontrola  v PS str.36,37. Učeb.str.36. 

Zkoušení básničky ze 6.l. 

ST : test ze 7.lekce : 1.podobné věty jako v PS 34/2 a 37/7 2. znát názvy předmětů.    Poslech : učeb. Str.38 

 

Přírodověda 

Okrasné rostliny na zahradách, rostliny v nádobách, pokojové rostliny 

Pracovní list s obrázky, ve středu od 10:00 kvízová hodina pro všechny 

Vlastivěda  Opakování Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj. Pracovní list, ve středu od 10:00 kvízová hodina pro všechny 

 

Další informace: 

VV – vytvořte novinové město podle jednoho z odkazů a zašlete do 9. 4. 2021 na e-mail: mcimlerova@zscernos.cz nebo do MS Teams. 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/246-jednoduche-novinove-mesto  

Nebo: http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/1102-domy-z-nabarvenych-papiru 

Nebo: http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/774-mesto-z-novinoveho-papiru 

 

 

28.03.2021