Distanční výuka 3. 5. – 7. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 5. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

PS str. 30, 31, 33 

Učebnice str. 128 – 135 

Opakování určování základních skladebních dvojic, podmět, přísudek, pády podstatných jmen 

Pracovní listy v příloze 

V pátek bude kvíz na téma skladební dvojice 

Matematika 

Opakování převodů jednotek hmotnosti, slovní úlohy – čtení a správné porozumění obsahu, evidence údajů tabulkou 

Pracovní list v příloze 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

           – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání  

             a odčítání zlomků – pracovní listy k těmto tématům žáci dostali  

             v pátek ve škole 

          – Domácí úkol- Hejný– str. 21- 24, společná kontrola 10.5. ve škole 

          – Test- Trojúhelníky– konstrukce, obvod- 14.5.2021 

Anglický jazyk 

ÚT, ST :Shrnutí látky lekcí 7-9 : učeb.str.46,47 a PS str. 47/B 

Úvod do lekce 10, zkoušení básničky z učeb.str.43 

ČT : dom.úkol :příprava na test z lekcí 7,8,9 (v úterý 11.5.)prac.sešit : 46/1,2  ,47/3. A 

Přírodověda  Ekosystém rybník, pracovní listy v příloze, v pátek na kvízové hodině bude kvíz. Bude obsahovat rostliny a živočichy. Pracovní list obsahuje jen ty živočichy, které jste odeslali do Teams. Bude tam většina z učebnice. Vynecháme jen hryzce, ondatru a nutrii. 
Vlastivěda  Pardubický kraj, pracovní list i list s otázkami do kvízu je v příloze. Znovu připomínám, že je nutná školní mapa České republiky, protože obsahuje většinu údajů a vy je můžete opsat. Kvíz bude v pátek 1. hodinu. 

 

Další informace: 

Ve čtvrtek bude probíhat výuka formou osobní konzultace po skupinách max. 6 dětí. Na této konzultaci se děti budou věnovat pracovním činnostem a praktické přírodovědě. Každý ať si donese 2 obyčejné květníky. 

 

02.05.2021