Distanční výuka 4. A

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. 10. – 23. 10. 2020

Třída:  4. A

 

 

Český jazyk

UČEBNICE str. 38 -43

PRACOVNÍ SEŠIT do str. 26

Pracovní list z přílohy

 

Matematika

Pracovní list z přílohy

Pracovní sešit Opice str. 16 a 19

Pracovní sešit oranžový str. 22, (23)

 

MIND – aktivní účast na on-line hodinách

– prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po

ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály

 

Anglický jazyk

ÚT – v rámci online výuky : učeb.str.7, str.8-první půlku, prac.sešit :

7/4 – část společně, 8/5

ST – online výuka : učeb.str.8 – 2.půlka, prac.sešit 8/6 – část společně,

9/7, 9/9

ČT – dokončit všechna cvičení v 1.lekci v prac.sešitě, do slovníčku si nadepsat novou lekci : Unit 2 – In the House (V domě) a opsat si z učeb.

Str.10 názvy 4 pokojů

 

 

Přírodověda

Str. 11, 12 Rostliny – stavba rostlin

OPAKOVÁNÍ: součásti živé a neživé přírody, ekosystémy, poznávání stromů – kvíz

Vlastivěda

Str. 13-15 Velkomoravská říše

Opakování: Staré pověsti české- kvíz, Sámův kmenový svaz – kvíz

V příloze jsou nahrané otázky, ze kterých je sestaven kvíz

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

Při on line výuce mějte po ruce všechny potřebné sešity a učebnice. 🙂

 

18.10.2020