Distanční výuka 6. 4. – 9. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. 4. -9. 4. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Opakování vyjmenovaných slov po M. Slovesa v přítomném a budoucím čase – zakončení sloves. 

PS str. 20, 22, 23 

Pracovní list v příloze 

Příprava na nástup do školy – najděte si sešity 

Matematika 

Pracovní sešit opice str. 22, 23?,  

Oranžový – str. 12, 13 

Pracovní list v příloze – dělení velkých čísel s nulami 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jízdní řády a procvičování učiva 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v úterý na hodině-  

             Zadání i s instrukcemi najdou žáci v Zadání v Teams 

Anglický jazyk 

ÚT : oprava testu, 8.lekce – učeb.str.38 

ST : procvičení nových slovíček : učeb.str.39 

ČT : opsat do slovníčku slovíčka ze Souborů, naučit se je aspon ze 60%, 

Prac.sešit : 38/1,2 

Přírodověda 

Rostliny v lidských obydlích – rostliny v nádobách 

 

Vlastivěda 

Opakování krajů 

 

 

Další informace: 

VV – vytvořte novinové město podle jednoho z odkazů a zašlete do 9. 4. 2021 na e-mail: mcimlerova@zscernos.cz nebo do MS Teams. 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/246-jednoduche-novinove-mesto  

Nebo: http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/1102-domy-z-nabarvenych-papiru 

Nebo: http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/774-mesto-z-novinoveho-papiru 

 

 

05.04.2021