Distanční výuka 8. 2. – 11. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. – 12. 2. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk  Opakování koncovek podstatných jmen, procvičování sloves, určování osoby, čísla a času. Sloveso být v podmiňovacím způsobu. Učebnice str. 84 – 91. Pracovní sešit na on-line hodinách str. 6-7. Pracovní list v příloze. 
Matematika 

Procvičování zlomků. Slovní úlohy s běžnými matematickými operacemi, opakování dělení jednociferným dělitelem. 

Pracovní list v příloze. 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Práce s daty- třídíme, vyhodnocujeme, tvoříme jednoduché přehledy a tabulky 

          – domácí úkol – dodělat ten z minulého týdne 

          – test – 11.2. – Práce s daty 

Anglický jazyk 

ÚT : OPRAVA testu z 5.lekce, písnička z učeb.str.29 – část z ní se bude 

příští týden zkoušet zpaměti jako básnička.   

ST : dokončení str. 29 v učeb., prac.sešit 29/3. Kontrola  28/1,2 

ČT : prac.sešit : 29/4,5 31/8, do šk.sešitu překlad písničky z učeb.str.29–  jen určitá část- bude zadáno na online výuce  

Přírodověda  Ekosystém louka. Naučit poznávat zvířata a rostliny na louce. Uč. Str. 46-49 
Vlastivěda  Česká republika – demokratický stát. Učebnice str. 11-15. 

 

Další informace: 

HV – Vyhledejte hudbu, která vyjadřuje emoce (radost, smutek, vztek, únava, snění) 

VV – Nakreslete nohou své jméno a příjmení. Termín odevzdání: do 19. února. Zašlete na email: mcimlerova@zscernos.cz 

 

 

07.02.2021