Distanční výuka 9. 11. – 13. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. 11. – 13. 11. 2020 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Pracovní list č. 4 

 Na on line hodinách pracovní sešit 

Po – dodělávky z minulého týdne str. 30, práce s učebnicí 

Út – str. 31 

St. Str. 32 

Čt – sdílené materiály – podstatná jména rodu středního – koncovky 

Pá – opakování 

Každý den číst vlastní knihu alespoň 4 stránky 

 (možnost chodit na večerní čtení ve 20.00 na Teams) 

Tento týden zapsat do čtenářského deníku 1 knihu, kdo byl na ŠVP, může zapsat Tramvaj plnou strašidel, zápis můžete vytvořit i na počítači a do sešitu pak vlepit 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

 

Matematika 

Pracovní list M – převody jednotek hmotnosti a objemu 

Pracovní list Geo – rýsování polopřímek, rýsování kružnic 

PS Opice: 

Po – dodělávky, kontrola + dodělání Oranžového str. 24 

Út – str. 23 

St – str. 24 

Čt – str. 25 

PS Oranžový:  

Pá – str. 25, 26 

Anglický jazyk 

Út+St: online výuka : učeb.str. 9,10,11, připomenutí básničky z učeb.str.6 – naučit se do út 10.11.zpaměti, bude zkoušeno na známky 

Čt :slovíčka z učeb.str.11- zapsat do slovníčku,co se nestihlo při online výuce (slova z horního obrázku a předložky v červeném rámečku),vyslovit je nahlas a procvičit pomocí zábavných cvičení na internetu (více v emailu v pondělí), prac.sešit : vše na str. 10   

 

Přírodověda 

 

Ekosystém les str. 18-24 

Vlastivěda 

 

Český stát za prvních Přemyslovců str. 16-17 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

08.11.2020