Distanční výuka MIND 5 19. 4. – 23. 4. 2021

V tomto týdnu budete procvičovat desetinná čísla, všechny operace s desetinnými čísly a budete řešit rovnice. Pracovní list je v příloze.

18.04.2021