Distanční výuka v týdnu od 18. ledna 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18, 1. 2021 – 22. 1.2021

Třída:  4. B

 

 

Český jazyk

Pracovní sešit do str. 57

Pololetní písemka

Vzory podstatných jmen rodu mužského – úvod

 

 

 

Matematika

Pracovní sešit  do str. 6 – II. Díl

Pololetní písemná práce

Zopakování obvodu a obsahu

Zlomky

 

 

 

Anglický jazyk

Building

Minulý čas prostý

 

 

 

Přírodověda

Ekosystém pole – živočichové

Pololetní test

 

 

 

Vlastivěda

Český stát za vlády Lucemburků

Počasí  a podnebí

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

Ke stažení

17.01.2021