Distanční výuka v týdnu od 19.10. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. – 23. 10. 2020

Třída:  5.D

 

 

Český jazyk

Představení knihy, kterou právě čtu

Opakování – ů,ú,u

Rozdíl mezi předponou a předložkou, předpony s- , z-, vz-

Vyprávění podle obrázků

Začínám tvořit vlastní komiks

 

 

 

Matematika

Násobení a dělení přirozených čísel

·         Hravá matematika – str.7, 8, 9

·         Hejný – str.10,11

·         Domáci úkol – Hejný – str.12/31, str.13/33 – v pátek proběhne společná kontrola

·         Aktivní účast na on-line hodinách – zadanou práci budeme propočítávat

 

Anglický jazyk

p.uč. Srchová:  v pracovním sešitě doplnit vše do str. 11, v učebnici projít stranu 13. Podle návodu v učebnici na straně 15 vytvořit na A4 projekt “About me” – mít připraveno na online hodinu.

 

 

Přírodověda

Přepsat do sešitu zápis (v přílohách). Přečíst v učebnici strany 23 a 24.

 

 

Vlastivěda

 

Milí páťáci, vyplňte si pracovní list na opakování České republiky, na pomoc můžete využít učebnici.

V online výuce si list zkontrolujeme a vysvětlíme. Vyplněný list si nalepte do sešitu.

Dobrovolné pro pobavení:

v příloze naleznete Origami – téma Evropská unie, které si můžete složit a zahrát.

v příloze naleznete Hru o návštěvě EU, můžete si vytisknout a vyplnit nebo jen projít a prohlédnout.

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

18.10.2020