Distanční výuka v týdnu od 4. ledna 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. 1. – 8. 1. 2021

Třída: 4. B

 

 

Český jazyk

 

Vzory podstatných jmen rodu ženského

Pádové otázky

3 strany z pracovního sešitu

 

 

Matematika

Dokončení pracovního sešitu – 1. díl

Sčítání a odčítání pod sebe

Slovní úlohy

 

 

 

Anglický jazyk

Co jsme dělali o vánočních prázdninách

Čtení kapitoly 5 v Princovi a Chuďasovi – stručný obsah kapitoly vyprávět

 

 

 

Přírodověda

 

Ekosystém pole – zakreslit do sešitu

 

 

Vlastivěda

Otakar II a pád Přemyslovců

Povrch ČR – zakreslit do mapy pohoří

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

Ke stažení

04.01.2021