Domácí práce 16. – 20. 3

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD:  16.-20.3. 

Třída: 

2.B 

 

Český jazyk 

ČJ Uč   -po str 76, PS – po str.11 

Měkké a tvrdé souhlásky – str. 26 – 30 

Čítanka – PS  str.16 -21, k tomu si budou muste přečíst text v čítance, 

Dopsat str.31, 32 

Číst – případně vyplnit  list Moje kniha 

 

Matematika  

 

V matematice libovolně pokračovat, platí pokyny z minulého týdne 

 

Anglický jazyk 

· Procvičujte si slovní zásobu a gramatiku na portále www.skolasnadhledem.cz

· WHERE ARE YOU? a TO BE – PRONOUNS

 

Prvouka 

Uč. – str.46 – 49 

PS – str. 30 – 31 

 

Výchovy  

Malujte, tvořte,  zpívejte, pohybujte se a hlavně se nenuďte i nenuťte 

 

 

 

Další informace: 

Nové informace budou v pondělí do 12h, emailem vám pošlu další  práci na body, přihlašovací údaje na Freda.  Pokud nestihnete, tak se netrapte, hlavně zdraví 

 

 

 

16.03.2020