Domácí práce v týdnu od 6. 4. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 6. – 10. 4. 2020

Třída:  3.B

 

 

Český jazyk

Slovesa – určuj osobu, číslo a čas

Vyjmenovaná slova po Z

Pracovní sešit str. 26

 

 

 

 

Matematika

Slovní úlohy – finanční gramotnost

Opakování násobilky

Pracovní sešit str. 26

 

 

 

Anglický jazyk

Opakování slovesa To Have, kladné věty, záporné věty a otázky

Vypisování slovíček z článku Alfredś daily routine

Pracovní listy

 

 

 

Prvouka

Zástupci jednotlivých skupin živočichů podle druhu přijímání potravy

Pracovní sešit str. 46

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

HV – zazpívejte si jarní písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře:

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

 

VV – kresba jarní přírody

TV – vycházka v jarní přírodě

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

Ke stažení

06.04.2020