Domácí práce v týdnu od 8. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 8. – 12. 6. 2020

Třída:  2.D

 

 

Český jazyk

Učebnice str. 108, písemně cv. 8, 113/110

Spojky – nová látka

Soutěživé hry – podstatná jména

Komunikační a slohová výchova – použij tato slova /hek, šnek, ušmudlaný, chrápat, knedlík/ v krátkém příběhu

www.skolakov.cz – procvičuj párové souhlásky

Diktát – párové souhlásky

Připrav si čtenářský list

 

Matematika

www.skolakov.cz – procvičuj násobení a dělení 0 –5 – souhrnná cvičení

PO – kontrola 8/33, 7/35, 4/36, 4/36, 5/36

Úkol – 6,7,8,9 /37 4/38, 5/39, 7/39

Opakování – sčítání a odčítání do 100

 

 

 

Anglický jazyk

A MALE OR A FEMALE

Pracuj v učebnici na str.52/cv.1 – poslechni si nahrávku a ukazuj na obrázku.

Pokračuj na str.53 /cv.3,4 a 5. a vypracuj tato cvičení.

Opakuj si názvy zvířat z minulé lekce. Procvičuj části těla zvířat na této adrese:

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/0cddb986623e7ad

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/b6a4c8e21e1dc44

Nahrávky najdeš v Teams.

 

Prvouka

 

YouTube – Poznávačka 3 – vodní živočichové

V učebnici ČJ – 9/108, tajenka + 12/109

Chování v rizikových situacích

 

 

Výchovy a volitelné předměty

·         HV – hádej, k čemu muzikanti používají tyto předměty:

Odkaz ZDE

 

 

 

 

 

 

Další informace:

Děkuji všem za zaslané úkoly. Projekt na VV uveřejním během příštího týdne na mailu.

 

 

 

07.06.2020