Domácí příprava

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 30. 3 – 3. 4. 2020 (1. – 3. roč.)

Třída: 1.D

 

 

Český jazyk

Centra aktivit zaslaná na email rodičům.

Procvičovat: Počet slov ve větě.

Počet vět v textu.

Přepis slov i vět z tiskacího písma do psacího.

Zkuste diktát vět (dvě věty na jeden diktát, hlídat velké písmeno na začátku věty a tečku na konci věty).

 

Matematika

Centra aktivit zaslaná na email rodičům.

Procvičování: Počítání zpaměti do 10.

Počítání do 15 s osou nebo jinými pomůckami.

 

Anglický jazyk Angličtina 1. třída (1.A/1.B) 

  • Pracuj v učebnici na straně 36. Prohlédni si obrázek a nauč se tato slovíčka: TEDDY BEAR – plyšový medvídek, CAR– auto, DOLL –panenka, TRAIN – vlak, BALL – míč, TOY BOX – krabice na hračky, NEW –nový, OLD – starý. Slovní zásobu všech lekcí i výslovností posílám v příloze. 
  • V obrázkovém slovníčku na konci učebnice vybarvi obrázky lekce 17 a říkej slova a procvičuj. 
  • Procvičuj si tuto slovní zásobu a poslouchej výslovnost www.skolasnadhledem.cz            HRAČKY  1 

 

 

 

Prvouka

Centra aktivit zaslaná na email rodičům

 

Výchovy

Centra aktivit zaslaná na email rodičům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:

Nové informace budou každé pondělí do 12 hodin.

Držím palce a pevné nervy

 

 

29.03.2020