Domácí příprava

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18. 5. – 22. 5. 2020 (1. – 3. roč.)

Třída: 1.D

 

 

Český jazyk

PÍSANKA 3 (oranžová)

Strana 14, 15

SLABIKÁŘ

strana 84 (text dohromady – online, doplnění podle příběhu samostatně) a 85 (text dohromady – online a sloupeček samostatně)

Procvičovat: Počet slov ve větě.

Počet vět v textu.

Přepis slov i vět z tiskacího písma do psacího.

Četba ze slabikáře nebo z knížky, kterou si děti vyberou.                  

 

Matematika

Strana 30, cvičení 2, 3, (dohromady online), 4 (samostatně)

Strana 31, cvičení 6, 7, 8 (dohromady online), 5(červené čtverečky s čísly znamenají počet cestujících, kteří jedou z 1., 2. a 3. zastávky) a 9 (samostatně)

 

Anglický jazyk

What´s in my pocket? – Co je v mé kapse?

Pracuj v učebnici na str.46/cv.1 – poslechni si nahrávku a pozoruj obrázek. Uslyšíš tam slova,která ještě neznáš:¨

jumper – svetr       pocket – kapsa       Guess! – hádej!      Try again! – Zkus to znova!

Pokračij na str.47/cv.2 – spojuj obrázek s barevnou kapsou a říkej věty

např.: What´s in the yellow pocket?      It´s a car.

Nahrávky najdeš v Teams.

 

Prvouka

Šifra zaslaná na email – rozluštit, zjistit informace a v pátek si o zjištěném tématu budeme povídat.

Dny v týdnu, měsíce a roční období.

Hodiny – čtvrt, půl, třičtvrtě, celá.

Výchovy

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zpívej si a tanči

TĚLESNÁ VÝCHOVA – procházky venku

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ VÝCHOVA – maluj si a kresli podle své fantazie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:

Nové informace budu vkládat každý pátek večer.

Držím palce a pevné nervy.

Pondělí, středa a pátek online výuka.

 

17.05.2020