Domácí učení 1. 6. – 5. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 
  1. – 5. 6. 2020 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 

 

Pamětně opakujte vyjmenovaná slova, pádové otázky a slovní druhy. Nezapomínejte číst svoji knihu. Vypracujte pracovní list. 

 

 

Matematika 

 

Opakujte násobilku. Tento týden budete rýsovat kolmice, čtverec a obdélník. Pusťte si k tomu 2 minutová videa. Vše pak jednoduše zvládnete. 

https://www.youtube.com/watch?v=BY9dMvWyVCU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y 

 

Anglický jazyk 

ÚT- 1.opsat si nová slovíčka z 11.lekce ze souborů v Teams , 2.zkusit se je  

naučit – také pomocí těchto cvičení : PS 52/ 1,2 

ST – POZOR ! Místo online výuky bude anglická Cesta za pokladem (11:20- 12:15)kolem školy – procvičení slovíček z 10. a11.lekce, vazby There is / are…. Tuto středu donést do školy prac.sešit a šk.sešit(bude jejich celková kontrola)Více v emailu v pondělí (i pro děti, které nechodí do školy). 

PÁ- učeb.str.50 : opiš do šk.sešitu celý text z dolní části strany o orlovi doplněný o chybějící informace, PS 54/4  

 

 

 

Prvouka 

 

Seznámíte se s živočichy na loukách. 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 
  • HV – shlédni kreslenou operu Rusalku od Antonína Dvořáka: 

https://www.youtube.com/watch?v=uY_xVg8LElY&fbclid=IwAR3oylPx-leC2EfBQgn_nrjLRLa3TwMeCh2UU54D6Fg4ST-yTcEVq2O5gYo 

 

 

 

 

 

31.05.2020