Domácí učení 11. 5. – 15. 5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 5. 2020 

Třída:  3.A 

 

 

Český jazyk 

 

Tento týden si na pracovním listě procvičíte předložky a číslovky. Na on line hodinách se začneme zabývat zájmeny a zopakujeme pravopis i-y po obojetných souhláskách. 

 

 

Matematika 

 

Tento týden si procvičíte správné čtení slovních úloh a porozumění textu. Pracovní list je plný jednoduchých slovních úloh. Na on line hodinách budete počítat úlohy z učebnice a ze sdílených pracovních listů. Stále upevňujete znalosti převodů jednotek délky. 

 

 

Anglický jazyk 

ÚT- učeb.str.46 – spodní cvičení : přiřad obrázek k textu a celý text 3 přelož do šk.sešituPS – dopln 46/1, 47- cvič. A 

ČT- online výuka : PS: kontrola cvičení z úterka, vysvětlení a zčásti doplnění cvičení 46/2, 47/3,47/B . Učeb.- poslech – str.46 

PÁ- učeb.str.46- přelož do sešitu text č. 4, PS- dokonči 46/2, 47/3,47/B  

 

 

 

Prvouka 

 

V prvouce se dozvíte, co rostliny potřebují k životu a k čemu je dobrá půda. (str. 65,66 v učebnici) 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 
  • HV – zazpívej si a zahraj: 

https://www.youtube.com/watch?v=nxpRHDsTOI4 

 

 

 

 

 

10.05.2020