Domácí učení 27. 4. – 30. 4. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27. – 30. 4. 2020 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 

Opakování psaní velkých písmen v názvech měst a ve vlastních jménech. Osoba, číslo a čas u sloves, skladební dvojice ve větách, párové souhlásky. Pracovní list. 

 

 

 

Matematika 

Převody jednotek délky. Pracovní list. 

 

 

 

Anglický jazyk 

ÚT – slovníček : a)opiš si z učeb. str.44  ze spodní tabulky anglicky  slovíčka pro snídani,oběd a večeři. B) najdi na konci textu o Arnoldovi spojení HODNĚ BURGRŮ a opiš do slovníčku 

PS : 44 / 5 

ČT – na online výuce : práce s textem v učeb.str.44 a PS str. 43,44 

 

 

 

 

 

Prvouka 

Přečíst stranu 62. V pracovním sešitě budeme ve středu na on-line výuce společně doplňovat na straně 32. 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 
  • HV : rytmické cvičení s poslechem 

MUSICOGRAMA: „Back in Black“ (AC/DC) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=grn_hRMUXtI&fbclid=IwAR3-JnVVt6vMBnCHn6bP0PNipWecUizXRWJMAHAOlAr82LF04ANHibpNDd8 

 

 

 

 

 

27.04.2020