Domácí učení 8. 6. – 12. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 

Opakuj si všechna vyjmenovaná slova, pádové otázky a slovní druhy. Pečlivě vyplň pracovní listy. Každý den čti svoji knihu. Na on line hodinách budeme pracovat v pracovním sešitě a napíšeme si diktát z učebnice 😊. 

 

 

 

Matematika 

 

Tento týden si dobře procvič zacházení s trojúhelníkem. Pečlivě udělej pracovní list. Každý den si spočítej alespoň dva sloupečky na násobení z naší “plachty”. Nech si ji od rodičů znovu vytisknout. Na on line hodině si napíšeme procvičení z matematiky na písemné násobení 😊. 

 

 

Anglický jazyk 

ÚT – 1.dopiš si do slovníčku nová slovíčka z Teams (11.lekce) 

2.přelož do šk.sešitu text z horního komiksu v učeb.str.53 

ST/ ČT – online výuka : učeb.str 53, 54  

PÁ – 1.přelož do šk.sešitu 1.text z učeb.str.54, 2.PS – 55/7  

 

 

Prvouka 

 

Budeme pokračovat kapitolou o počítačích. 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

 

07.06.2020