Domácí vyučování 23. -27. 3. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD:  23. -27. 3. 2020 
Třída:        3. A 

 

Český jazyk 

Pamětně opakujte vyjmenovaná slova, slovní druhy a pádové otázky.  

V sešitě “Procvičujeme vyjmenovaná slova” vypracujte doplňovačky ze  stran 23-27. V mailu máte pracovní list.  Na skypu uděláme v pracovním sešitě strany 10-13.  

Každý den číst vlastní knihu. 

 

Matematika  

V početníku vypracujte strany 9, 24, 26, 27, 28 – jeden den=malá stránka. V mailu máte pracovní list.  

 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

Prvouka 

 

V učebnici si přečtěte strany 48,49 a v pracovním sešitě vypracujte stranu 25 

 

Výchovy  

 

HV – Zazpívejte si naše nejkrásnější lidové písničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=v33G0eKYhKg 

 

Z výtvarné výchovy namalujte člověka s rouškou na obličeji a vedle napište několik důvodů, proč ji nosí.  Použijte vlastní kreativitu a vtip! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace: 

Všechny vypracované úlohy: pracovní listy a obrázky ukládejte do desek. Zejména na obrázky se budu těšit. 

 

 

23.03.2020