Domácí vyučování 6. – 8. 4. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 4. 2020 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 

Pracovní list, každý den udělejte dvě cvičení. 

Vyrobte si pomocníka s pádovými otázkami a pomocníka se slovesnými osobami a časy. Oboje si napište přehledně na kartičky. 

Učte se zpaměti pádové otázky i osoby a časy u sloves. 

Matematika 

 

Pracovní list, každý den udělejte 2 nebo 3 cvičení. 

Každý den si spočítejte rychlých 5 minut.  

 

 

Anglický jazyk 

9. lekce : vytvoř do škol. sešitu vlastní  jednoduchý jídelní lístek . Použij tam minimálně 8 slovíček (jídlo) z učeb. Str. 42 a 43  a nakresli alespon 2 obrázky. Můžeš využít také slovíčka RICE a PASTA z minulého roku. 

 

 

 

Prvouka 

 

Přečtěte si stranu 61 z učebnice. Přečtěte to v pondělí nebo v úterý. Ve středu bude společná prvouka, sešit strana 31 uděláme na hodině. 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

HV – zazpívejte si jarní písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře: 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

 

 

 

 

 

05.04.2020