DRACI A HVĚZDY

Jako další příspěvek na mikulášské trhy jsem s dětmi složila hvězdu stylem origami. Děti pracovaly ve dvojicích, každý pracoval na své hvězdě a pak se slepily.

Jsme ještě v období podzimu a tak děti na nástěnku vytvořily draky. Návrhy byly různé a děti nejvíce oslovily ty zvířecí.

Děti pracovaly ve skupinách ( kluci, holky) a proto vznikl Bob a Ema.

27.11.2022